องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหินกอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ไฟล์รูป 1
เมนู