การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม โพธิ์สุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ชั้น ๒ โดยมีนางสาวสมพร ชูชื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นายมนตรี เหงียศิริ ประธานสภาฯ, นายสมศักดิ์ แก้วทับทิม ส.อบต.ม.๖, นายชลิต สำราญวานิช ปลัด อบต.หนองขาม และพนักงาน ร่วมกิจกรรม

เมนู