กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2561

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2561 และขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนของขวัญให้แก่เด็กๆผู้ปกครองเด็กทุกคนค่ะ

เมนู