องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริจคอร์รัปชั่น

ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริจคอร์รัปชั่น ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เวลา 9.30 น.  กำหนดการดังนี้

เวลา 9.30 น.

  • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานทุกท่าน พร้อมกันบริเวรด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
  • กิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดย นาสมหมาย  จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เวลา 10.00-11.00น.

  • ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพ

การแต่งกาย

  • สวมเสื้อสีขาว
เมนู