องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คำสั่ง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหาส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วตำบลปฏิบัติราชการแทน

เมนู