องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(2019)

เมนู