องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเนินแสนสุข ม.7

เมนู