องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีมาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ม.7

เมนู