ทำบุญประจำปี

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล

แก่คณะผู้บริหาร สามชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง

 

เมนู