องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทำบุญประจำปี

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล

แก่คณะผู้บริหาร สามชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง

 

เมนู