นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ลงพื้นที่ หมู่ 6 , หมู่ 7 , หมู่ 8 และหมู่ 11 ตำบลหนองขาม เพื่อแจกจ่ายหน้ากาก และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ( โควิด 19)

เมนู