องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดป่าหนองเลง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองขาม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดป่าหนองเลง เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

เมนู