องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน 6 ล้อแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมนู