องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองเลง-เนินแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านเนินแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์

เมนู