องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นและผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 (E-bidding)

เมนู