องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สี่ประตู จำนวน 1 คัน (กองช่าง)ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เมนู