องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(กองศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เมนู