ประกาศผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 31 รายการ

เมนู