องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกาศองค์ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างประกอบกิจการโรงงาน (โรงกลึง) ของบริษัท สยามโคชิ จำกัด

เมนู