องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งที่1

เมนู