องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกอบต.หนองขาม,พร้อมด้วยรองนายก,สมาชิกสภา. ผุ้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล อบต.หนองขาม ประชุมคณะทำงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ บ้านตลาดนัด หมู่ที่ 7 บ้านเนินแสนสุข

 

เมนู