องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 (ครั้งที่1) ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

เมนู