พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันนี้ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ข้าราชการ, พนักงาน อบต., ครูผู้ดูแลเด็ก, อสม., อปพร.อบต.หนองขาม, ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต อบต.หนองขาม ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

เมนู