พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายอุดม โพธิ์สุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยนายมนตรี เหงียศิริ ประธานสภาฯ, นายตฤณ ธนเจริญไผท ผู้อำนวยการกองช่าง, นางอัญชิสา ทรงวาจา หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ, นายนฤปนาท บุญณ์ยิ่ง ผอ.กองการศึกษาฯ, นายกันตพัฒน์ พัชรปพัฒน์พล หัวหน้าฝ่ายฯ, นางสาวณิชาวรินทร์ เมาเกตุ นักทรัพยากรบุคคล และ นายธนาพัฒน์ ถึกไทย เป็นผู้แทน อบต.หนองขาม ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

เมนู