มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำโดยท่านนายกสมหมาย จันทร์ฉาย

ได้ลงเยี่ยมและได้มอบเงินในการช่วยเหลือ คุณสุนิสา แย้มภู อสม.ผู้ป่วยมะเร็งม.8บ้านหินกอง

เมนู