องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายงาน

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เมนู