องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมนู