องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้ง

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 11   ถนนศรีราชา – หนองค้อ (ทางหลวงหมายเลข 3241)   ตำบลหนองขาม   อำเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี

เนื้อที่และอาณาเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี  ห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ  35  กิโลเมตร และห่างจากอำเภอศรีราชาไปทางด้านทิศตะวันออก  เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด  ประมาณ  29.46  ตารางกิโลเมตร  (18,412.50 ไร่)

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางพระและอำเภอบ้านบึง

ทิศใต้                       ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์และตำบลบ่อวิน

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์และตำบลเขาคันทรง

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ        เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุศักดิ์และตำบลสุรศักดิ์

เขตปกครอง

ครอบคลุมพื้นที่  4  หมู่บ้าน  ดังนี้  บ้านหินกอง  บ้านหนองเลง  บ้านเนินแสนสุข  และบ้านโค้งดารา (ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์)

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเล็กๆและภูเขากระจายอยู่ทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย จึงมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกชุกเกือบตลอดปี อุณหภูมิ  โดยทั่วไปในฤดูต่างๆไม่แตกต่างกันมากนักเฉลี่ยประมาณ  28-30   องศาเซลเซียส    มีปริมาณฝนประมาณ 1,220 มม. /ปี   โดยมี  3 ฤดู  ดังนี้

–   ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน       มิ.ย. – ต.ค.   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

–   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน   พ.ย. – ก.พ.   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

–   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน    มี.ค. – พ.ค.   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เมนู