กิจกรรมทำความดี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำโดย รองนายกสมพร ชูชื่น,รองนายกอุดม โพธิ์สุรินทร์, นายมนตรี เหงียศิริ ประธานสภา, นางอารีวรรณ คุ้มทรัพย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ พร้อมข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในเขต อบต.หนองขาม ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา และทำความดีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสำนักงาน ตู้ยามตำรวจดารา บ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ ๗ บ้านหินกอง หมู่ที่ ๘ และบ้านหนองเลง หมู่ที่ ๑๑

 

เมนู