รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี เหงียศิริ ประธานสภาฯ,นายสมศักดิ์ แก้วทับทิม สมาชิกสภา อบต.ม.6 พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง, ผอ.กองการศึกษาฯ และพนักงาน อบต.หนองขาม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม

เมนู