องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี เหงียศิริ ประธานสภาฯ,นายสมศักดิ์ แก้วทับทิม สมาชิกสภา อบต.ม.6 พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง, ผอ.กองการศึกษาฯ และพนักงาน อบต.หนองขาม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม

เมนู