องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการรักสดใส ปลอดภัยอย่างวัยทีน

กิจกรรม

โครงการรักสดใส ปลอดภัยอย่างวัยทีน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโค้งดารา ม.6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563

เมนู