หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
.........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. .........................
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชน
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรในพื้นที่ ประกอบอาชีพเกษตร ด้วยการปลูกพืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับพออยู่พอกิน พืชที่นิยมปลูกได้แก่ มะพร้าว ขนุน และมะม่วง พืชไร่ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด การปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ ประชากรบางส่วนไปรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขาม เป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเล็กๆ และภูเขากระจายอยู่ทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอยู่ทาง
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย จึงมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกชุกเกือบตลอดปี อุณหภูมิโดยทั่วไปในฤดูต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก เฉลี่ยประมาณ 28 - 30 องศาเซลเชียส มีปริมาณฝนประมาณ 1,220 มม./ปี โดยมี 3 ฤดู ดังนี้
    ฤดูฝนเริ่ม มิถุนายน - ตุลาคมโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้
    ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
  วัดป่าลิลัยวัลย์
  วัดเนินแสนสุข
  วัดหินกอง
  วัดโค้งดารา
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนบ้านโค้งดารา
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
  บ้านเนินแสนสุข
  บ้านโค้งดารา
  บ้านหินกอง
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งดารา
 
การคมนาคม
       
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการคมนาคมแยกออกได้เป็น
  ลูกรัง ร้อยละ 29
  ถนนลาดยาง ร้อยละ 80
  ถนนคอนกรีต ร้อยละ 3
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ/ลำห้วย จำนวน 2 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝายน้ำล้น จำนวน 3 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 152 แห่ง
  คลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง
  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการขยายเขตไฟฟ้าที่เข้าถึงประชาชน ประมาณเขตไม่มีไฟฟ้า ร้อยละ 2
 
ประปาในตำบล
   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
  บ้านโค้งดารา
  บ้านหินกอง
  บ้านเนินแสนสุข
  บ้านหนองเลง
 
การสื่อสารในตำบล
   
  มีโทรศัพท์สาธารณะ ตามหมู่บ้าน จำนวน 20 แห่ง
  มีระบบการสื่อสาร TOP พาดผ่าน ประชาชนมีการใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 70
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ไว้บริการประชาชน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
   
  บริษัท เวสกลอลี่ จำกัด ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ถนนหนองเลง - โค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  บริษัทชลบุรีสเปเชียลสตีส กรุ๊ป จำกัด ประเภทกิจการผลิตเหล็กรีดร้อน และหลอม ที่ตั้ง ณ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทกรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด ประเภทกิจการที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงไก่ ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทชีวายบอสฟู้ด จำกัด ประเภทกิจการไวน์ผลไม้ไทย ที่ตั้ง 59/8 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทกิจเจริญ จำกัด 449 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทสเตสคอนสตรัคชั่น จำกัด 163/8 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    หจก.เอ็น เอส แก๊ส (44/1 หมู่ที่ 8 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัท ซีไอ เอ็ม คร๊อกโคไตล์ ฟาร์มจำกัด ประเภทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากจระเข้ 18/1 หมู่ที่ 7 ถนนเนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จำกัด ประเภทผลิตยา ที่ตั้ง 579/3 หมู่ที่ 8 ถนนหินกอง - เนินตอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทคอนเทรนเนอร์ จำกัด ประเภทจำหน่ายตู้คอนเทรนเนอร์ ที่ตั้ง 209/3 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัท เจ พี เอ็ม เอส จำกัด ประเภทกิจการผลิตเหล็ก 555 หมู่ที่ 7 ถนนหนองเลง - โค้งดารา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทไทยซีนอลวิศวกรรม จำกัด 518 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัทคริสเตี๋ยนี่ และนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง 494 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    บริษัท เวลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด 330/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,058,839 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10