หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
นายพิชัย โสธรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-654-5541
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) เนื่องจากยางรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOYA หมายเลขทะเบียน จก ๔๒๗๕ ชลบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๔-๐๐๐๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสำเร็จรูป หมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านเนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างกำจัดหนู สัญญาเริ่ม ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สัญญา ๗ เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๘๖-๗๑๓๗ ชลุบุรี) จำนวน 6 เส้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการรถยนต์ไฮโดรลิค (ดีเซล) แบบกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๙๙๗ ชลบุลี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสำเร็จรูป หมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านเนินแสนสุข ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๖๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2567 ]จ้างปรับปรุงโครงการตีเส้นเส้นจราจรซ่อมแซมแจ่มจันทร์ หมูที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปริมาณงานตีเส้นลายสีขาว (Rumble strip) ๑๑๒.๔๐ ตรางรางเมตร ตีเส้นจราจรสีขาวเหลือง (Thermoplastic) ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานรื้อสีจราจรเดิม ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ฝา คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนอบต.หนองขาม กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด) [ 25 ม.ค. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร [ 24 ม.ค. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด) [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอื่น วัสดุทำความสะอาดยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 

Nongkham Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,465,426 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10