หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ศาสนสถานในตำบลหนองขาม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
 
 
นายสมหมาย จันทร์ฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-941-1111
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เพิ่มเติมที่ 2 รูปแบบรายการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (OTOP) [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 24 
เพิ่มเติมที่ 1 BOQ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (OTOP) [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (OTOP) [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศฬผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 72 
ประกาศฬผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 55 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
 
 
ชบ 0023.6/ว 804 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.2/ว 6648 ลว. 22 ก.ย. 2566 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 797 ลว. 21 ก.ย. 2566 ขอจัดส่งแผนการจัดประสบการณ์ ป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/25236 ลว. 22 ก.ย. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 6647 ลว. 22 ก.ย. 2566 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 6646 ลว. 22 ก.ย. 2566 ขอขอบคุณในการดำเนินโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.5/ว801 ลว.22 ก.ย.66 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/ว 800 ลว. 22 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 799 ลว. 22 ก.ย.2566 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.2/ว 6620 ลว. 21 ก.ย. 2566 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.2/ว 6619 ลว. 21 ก.ย. 2566 การบริหารอัตรากำลังตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/25024 ลว. 20 ก.ย. 2566 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 798 ลว 21 ก.ย. 2566 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.5/629 ลว.21 ก.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 6616 ลว 21 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 6617 ลว. 21 ก.ย. 2566 การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.3/25098 ลว. 21 ก.ย. 2566 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.6/ว 6615 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริห่ารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนด หรือสภากาชาด มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในคว  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.1/ว 794 ลว 20 ก.ย. 2566 ขอเชิญสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ชบ 0023.5/628 ลว.20 ก.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (เงินกัน ปี พ.ศ. 2565)  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
 
 
ทต.นาป่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals. SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองตำหรุ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่ว [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.คลองตำหรุ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ครั้งที่ 3/25 [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.นาป่า ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัย [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
ทต.นาป่า ตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.นาป่า ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา โดยวิ [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบ Smart Help Call Center พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองตำหรุ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบา [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ทต.นาป่า ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี สำหรับโครงการค่าใช้จ่ายใน [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับใช้ในโครงการอาหารกลาง [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองตำหรุ โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (OTOP) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำ [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดหินกอง หมู่ที่ ๘ บ้านหินกอง ตำ [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ วาล์ปิดเปิด ท่อเมนส่งน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้าน ( [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเ [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลหน [ 13 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
จำหน่ายน็อต สกรุ (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 26  ตอบ 0  
ขออนุญาติก่อสร้างที่พักอาศัย (8 พ.ค. 2566)    อ่าน 70  ตอบ 2  
ขออนุญาติก่อสร้างที่พักอาศัย (25 เม.ย. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ธ.ค. 2565)    อ่าน 317  ตอบ 6  
เว็บไซต์ อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2565)    อ่าน 301  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.คลองตำหรุ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ผร - 3182 ชลบุรี จำนว [ 22 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อทางการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อทางการศึกษ [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อผ้าต่วน โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทต.คลองตำหรุ ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาล [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทต.คลองตำหรุ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขนมูลฝอยและกำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ( [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา โครงการซ่อมบำรุงและค่าน้ำมันเ [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบา [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองขาม ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (OTOP) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.หนองขาม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดหินกอง หมู่ที่ ๘ บ้านหินกอง ตำ [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา จ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทต.นาป่า จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเน [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเยี่ยมห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธี [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างปรับปรุง ทางเข้า - ทางออก สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ หมูที่ 3 ตำบลคลองตำหรุ [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา เช่าระบบ Smart Help Call Center พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา จ้างเหมาสร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ขนาด 3.50 x 4 [ 18 ก.ย. 2566 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ขนาด 5.00 x4.00 เมตร จำนวน [ 18 ก.ย. 2566 ]


ทม.ศรีราชา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา [ 18 ก.ย. 2566 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟ LED ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 35 ชุด ติดตั้งบริเวณถนนซอ [ 18 ก.ย. 2566 ]
   
 
 
E-Service
 
แจ้งขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค แจ้งขอรับงานบริการ
งานกำจัดขยะมูลฝอย
แจ้งซ่อมแซมถนน-ผิวจราจร แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ อบต.หนองขาม
 
แจ้งตัดกิ่งไม้ ต้นไม้สาธารณะ แจ้งตัดหญ้าบริเวณสาธารณะ แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
-สินค้า OTOP-
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-941-1111
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 900,386 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.หนองขาม จ.ชลบุรี
CLICK