หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ศาสนสถานในตำบลหนองขาม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
 
 
นายพิชัย โสธรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-654-5541
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ ขอยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 7 บ้านเน [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาก่อสร้งโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยไม้ หมู [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 41 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูส [ 11 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 77 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยุมูลฝอยและสิ่ง [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
ชบ 0023.2/ว 181 ลว. 22 ก.พ. 2567 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.2/ว1346 ลว. 22 ก.พ. 2567 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 1345 ลว. 22 ก.พ. 2567 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.1/ว 1337 ลว 22 ก.พ. 2567 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 176 ลว. 22 ก.พ.2567 ขอความอนุเคระห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว 1307ลว. 21 ก.พ. 67 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 1344 ลว. 22 ก.พ. 2567 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.5/ว174 ลว.22 ก.พ.67 การนำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.1/ว 1339 ลว 22 ก.พ. 2567 การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว1333 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 1343 ลว. 22 ก.พ. 2567 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว1334 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ0023.6/ว 1340 ลว. 22 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 173 ลว. 21 ก.พ. 2567 การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 22 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว172 ลว. 21 ก.พ. 67 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว170 ลว. 21 ก.พ. 2567 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 พ.ศ. ...  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 168 ลว. 21 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว171 ลว. 21 ก.พ. 67 ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ.www.dla.go.th  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 167 ลว. 21 ก.พ. 2567 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว1306 ลว. 21 ก.พ. 67 ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
 
 
ทต.นาป่า [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชา จัดอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและสิทธิสตรี ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสูงวัยฟันดี จำนวน ๒ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๓ กถ ๗๕๐๘ ชลบุ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ✅เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ณ สวนสาธารณะเกาะลอย [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา 😇😇วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.นาป่า ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการดำเนินการสรรหาและการเลือก [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญ/ของรางวัล สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองขาม ประกาศ ขอยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 7 บ้านเน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีราชา 📣เทศบาลเมืองศรีราชา แจ้งหยุดชดเชย วันมาฆบูชา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์/ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ทต.คลองตำหรุ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) เนื่องจากยางรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOYA หม [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสำเร็จร [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำ [ 20 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำ [ 20 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 
ขออนุญาติก่อสร้างที่พักอาศัย (4 ก.พ. 2567)    อ่าน 199  ตอบ 3  
จำหน่ายน็อต สกรุ (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 158  ตอบ 0  
ขออนุญาติก่อสร้างที่พักอาศัย (25 เม.ย. 2566)    อ่าน 163  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ธ.ค. 2565)    อ่าน 489  ตอบ 6  
เว็บไซต์ อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2565)    อ่าน 460  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.คลองตำหรุ ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อผ้าผูกประดับ สีขาว จำนวน 10 พับ สีเหลือง จำนวน 10 พับ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อธงชาติ ขนาด 80 x 120 ซม. จำนวน 82 ผืน , ธง วปร. ขนาด 80 x 120 ซม. ฉลอง 72 พร [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนตามหลักการบริ [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ฟองน้ำหุ้มไมโครโฟน) จำนวน ๕๙ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์รับ-ส่ง HDMI) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดสร้างภาพ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาป่า จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองขาม จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 17,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการโรงอาหาร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ IT CONTEST ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองขาม ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) เนื่องจากยางรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOYA หม [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองขาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูสำเร็จร [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ตามโครงการ ITPM ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนุกคิดสนุกทำกับรีไซเคิล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖ [ 20 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
E-Service
 
แจ้งขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค แจ้งขอรับงานบริการ
งานกำจัดขยะมูลฝอย
แจ้งซ่อมแซมถนน-ผิวจราจร แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ อบต.หนองขาม
 
แจ้งตัดกิ่งไม้ ต้นไม้สาธารณะ แจ้งตัดหญ้าบริเวณสาธารณะ แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
-สินค้า OTOP-
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,465,362 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.หนองขาม จ.ชลบุรี
CLICK