หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
นายสมหมาย จันทร์ฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-941-1111
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับล่าสุด) [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (ฉบับล่าสุด [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
พระราบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ฉบับล่าสุด) [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- [ 10 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
 
 
 

Nongkham Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-941-1111
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036-7 โทรสาร : 038-067-036
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 497,551 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10