หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
นายสมหมาย จันทร์ฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-941-1111
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ผลการดำเนินงานตามนโยบาย no gift policy รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 1 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการการสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการรักษาประโยชน์สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เรื่อง มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตeบลหนองขาม เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสว่นร่วม [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
-การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต- [ 10 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)  
 
 
 

Nongkham Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-941-1111
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 789,631 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10