องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี เหงียศิ…
เมนู